Wiadomości

Spotkanie Zespołu Projektu 18.07.2012
W czwartek 10 sierpnia o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie Zespołu Projektu....
WIECEJ...
Spotkanie Zespołu Projektu 29.06.2012
W środę 11 lipca o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie Zespołu Projektu....
WIECEJ...
Spotkanie Zespołu Projektu 11.06.2012
W środę 13 czerwca o godzinie 10:30 odbędzie się zebranie Zespołu Projektu....
WIECEJ...
Rachunki 04.06.2012
Szanowni nauczyciele, prosimy o składanie rachunków za przeprowadzone...
WIECEJ...
Interesujące spotkanie panelowe 25.05.2012
Dnia 31 maja o godzinie 11:15, w sali 22 odbędzie się spotkanie panelowe...
WIECEJ...

Galeria

Witamy !

O projekcie

Od 1 września 2009 r. Wydział Matematyczno - Przyrodniczy (WMP) mieszczący się przy Al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie, rozpoczął realizację projektu pt. Wykorzystaj szansę - zajęcia wyrównawcze, kursy szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznnego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i skierowany jest do studentów rozpoczynających naukę na WMP w latach: 2009, 2010, 2011. Łącznie program obejmie 450 studentów Wydziału (150 osób każdego roku). Do najważniejszych celów Projektu zaliczyć można: Studenci zakwalifikowani do projektu w pierwszym roku swoich studiów będą uczęszczać na zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Każdy student otrzyma materiały szkoleniowe i pomoce naukowe o łącznej wartości 150 zł. Na drugim roku studiów, studenci ci zostaną objęci wsparciem ABK w zakresie doradztwa zawodowego (konsultacje i szkolenia). Na III roku studiów najlepsi studenci, którzy uczestniczyli zarówno w zajęciach fakultatywnych jak i działaniach realizowanych przez ABK, odbędą trzymiesięczne staże zawodowe, za które otrzymają wynagrodzenie.
Witamy !
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.